بخش تالیف

عنوان

 

تاریخ چاپ

1. تدوین ضوابط احداث تونل مشترک تأسیسات شهری – نشریه شماره 369 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

مولف: حسن خواجه‌نوری و …

1385

2. شیوه‌نامه وارسی عملیات اجرایی در ساختمان‌سازی

مولف: حسن خواجه‌نوری

1386

 

3. تأسیسات الکتریکی و روشنایی فنی

مولف: سیدرضا رفیعی طباطبایی

1388

 

4. تأسیسات الکترونیکی و ارتباطات ساختمان

مولف: سیدرضا رفیعی طباطبایی

1388

 

5. انرژی خورشیدی، زمین گرمایی و سایر منابع انرژی پاک

مولف: سیدرضا رفیعی طباطبایی

1389

 

6. نیروگاه‌های جدید، پر بازده و کم آلاینده

مولف: سیدرضا رفیعی طباطبایی

1391

7. تجهیزات و فنآوری‌های نیروگاه

مولف: سیدرضا رفیعی طباطبایی

1393