مهندسین مشاور انرژی

پروژههای طراحی، اجرایی و نظارت شده

 

از پروژه​های طراحی، اجرایی و نظارتی انجام شده توسط شرکت مهندسین مشاور انرژی، چند پروژه شاخص​تر و در شمار طرح​های ملی کشور می​باشند که در گروه​های چهارگانه زیر تقسیم می شوند:

 

از پروژه​های طراحی، اجرایی و نظارتی انجام شده توسط شرکت مهندسین مشاور انرژی، چند پروژه شاخص​تر و در شمار طرح​های ملی کشور می​باشند که در گروه​های چهارگانه زیر تقسیم می​شوند:
· پروژههای بیمارستانی
1-1 بیمارستان 515 تختخوابی آموزشی کرمانشاه

1-2 بیمارستان 200 تختخوابی کسری – تهران

· پروژههای  تأسیسات زیربنایی
2-1 تأسیسات زیربنایی، حفاظتی و ایمنی فرودگاه بین​المللی امام خمینی – تهران

2-2 تأسیسات زیربنایی کارخانه آلومینیوم المهدی – بندرعباس

2-3 تأسیسات زیربنایی کارخانه ایران خودرو خراسان – بینالود مشهد

2-4 تأسیسات زیربنایی و تهیه ضوابط احداث تونل مشترک برای شهرداری منطقه 22 شهر تهران

2-5 ساماندهی تأسیسات میدان شهدای مشهد

· پروژههای  بازسازی
3-1 بازسازی ساختمان​های مجموعه کاخ گلستان – تهران

3-2 بازسازی ساختمان مرکزی وزارت جهاد کشاورزی – تهران

3-3 بازسازی ساختمان مرکزی شرکت ملی فولاد ایران – تهران

3-4 بازسازی ساختمان مرکزی شرکت ملی نفت ایران – تهران

· پروژههای  ملی شاخص با خصوصیات ویژه
4-1 تالار اصلی ساختمان جدید مجلس و ساختمان​های وابسته

4-2 مصلای امام خمینی (ره) – تهران

4-3 ساختمان دیوان محاسبات کشور – تهران

4-4 ساختمان مرکزی کنترل و فرمان مترو – تهران

4-5 برج مخابراتی و تفریحی میلاد – تهران

4-6 فرهنگستان​های جمهوری اسلامی ایران – تهران