برج اداری تجاری سامان فراز(حکیم)

برج اداری تجاری سامان فراز(حکیم)دارای 162000  مترمربع زیر بنا در 50 طبقه  می باشد. این مجتمع شامل 9 طبقه پارکینگ (در زیر زمین های 9 – تا 1 – ) ، طبقه همکف، نیم طبقه ، طبقات تجاری و خدماتی (طبقه 1 تا 3) و2 برج اداری، هر کدام شامل 35 طبقه اداری و بالاخره طبقات فوقانی (طبقه 39 تا 40) با کاربری تاسیساتی می باشد. طراحی تاسیسات ان توسط مهندسین مشاور انرژی در سال 1393 شروع و نظارت بر حسن اجرای تاسیسات  در دست اقدام می باشد.برای این برج ،سیستمهای پیشرفته و مدرن تا سیسات مکانیکی و برقی و BMS طراحی شده است.سیستمهای تاسیساتی به گونه ای طراحی شده تا برج بتواند گواهینامه LEED  را کسب نماید.