ساختمان مرکز کنترل و فرمان مترو – تهران

خدمات طراحی ساختمان و تأسیسات پروژه مرکز کنترل و فرمان مترو شامل کارهای معماری، معماری داخلی، سازه و تأسیسات و تجهیزات مکانیکی و برقی آن در سال 1377 به این مهندسین مشاور واگذار گردید.

کارهای ساختمانی واگذار شده به شرکت مهندسین مشاور انرژی با همکاری شرکت آرتابین که یکی از بزرگترین شرکت‌های مشاور ساختمانی ایران می‌باشد، انجام شده است.

این ساختمان در زیربنای 14000 مترمربع و با ویژگی‌های خاص از جمله احداث چندین طبقه ساختمان در زیرزمین و سالن‌های بزرگ برای استقرار تجهیزات کنترل و فرمان مترو و شش طبقه ساختمان در سطح زمین جهت خدمات اداری و مدیریت مترو تهران، احداث شده است.

ساختمان مرکز کنترل و فرمان مترو از نظر زیبایی و نما، کیفیت کارهای اجرا شده و ابداعاتی که در طراحی آن به عمل آمده یکی از ساختمان‌های شاخص تهران می‌باشد. کلیه زیرزمین‌ها و بخش‌های تجهیزاتی آن از سال 1382 به بهره‌برداری رسیده است. همچنین در جنوب این ساختمان، ساختمان دیگری از نوع ساختمان‌های سبز توسط مهندسین مشاور انرژی طراحی گردید که به دلایلی به مرحله اجرا نرسید.

این ساختمان دارای 14000 مترمربع زیربنا بوده و استقرار پست برق فشار قوی و تأسیسات برقی خاص در زیر این ساختمان که با رعایت کلیه ضوابط و استانداردها و تأیید مشاوران عالی مترو طراحی گردیده است، از ویژگی‌های آن می‌باشد.