فرهنگستان‌های جمهوری اسلامی ایران – تهران

فرهنگستان‌های جمهوری اسلامی ایران شامل سه فرهنگستان علوم، زبان و ادبیات فارسی و علوم پزشکی می‌باشد. این سه فرهنگستان مجموعه فراگیری را ایجاد کرده که اینک بالاترین مرکز و مرجع علمی در کشور می‌باشد. مجموعه فرهنگستان‌ها با زیربنایی حدود 70000 مترمربع در چندین بلوک 4 تا 6 طبقه در زمینی واقع در اراضی عباس آباد تهران ساخته شده است.

طراحی و نظارت کلیه تأسیسات و تجهیزات مکانیکی و برقی این مجموعه در سال 1381 به مهندسین مشاور انرژی واگذار گردید که در حال حاضر کلیه عملیات اجرایی فرهنگستان‌ها توسط پیمانکار اجرا و توسط این مهندسین مشاور نظارت ‌گردید. این مجموعه دارای یک موتورخانه مرکزی بوده و انرژی گرمایی و سرمایی همچنین کابل‌های برق و مخابرات آن توسط تونل آدم‌رو به ساختمان‌های مجموعه انتقال داده می‌شود.

در طراحی تأسیسات آن از سیستم‌های هوشمند مرکزی استفاده شده است.