سینمای فرانمای ایران

سینمای فرانمای ایران دارای  162،000 مترمربع زیر بنا در 15 طبقه و سه بلوک A,B,C می باشد. این مجتمع شامل 5 طبقه پارکینگ،هایپر مارکت(زیرزمین اول و دوم) طبقه همکف تا سوم تجاری و فودکورت ، طبقه چهارم الی ششم سینماها و شهربازی و  طبقات فوقانی شامل تالارها و رستوران لاکچری و بام سبز می باشد. طراحی تاسیسات این مجموعه توسط مهندسین مشاور انرژی در سال1397 به اتمام رسیده است.برای این مجموعه که دارای کاربری های متفاوتی در کنار هم می باشد ،سیستمهای پیشرفته و مدرن تا سیسات مکانیکی و برقی و BMSو PMS طراحی شده است.