هتل الماس قو – سلمان شهر

مجتمع قو الماس خاورمیانه در زمینی به مساحت 43،000 مترمربع در شمال کشور و در سواحل سلمان شهر (متل قو) مازندران با کاربری‌های تجاری،  مسکونی، اقامتی، گردشگری، فرهنگی، ورزشی و تفریحی جهت گردشگران داخلی و خارجی و با زیربنای تقریبی 173،000 مترمربع احداث شده است. این مجتمع شامل سه برج است که دو برج آن کاربری مسکونی و تجاری دارد که هرکدام دارای 25 طبقه و در مجموع 297 واحد مسکونی می‌باشد و برج سوم نیز شامل هتلی لوکس است که در 35 طبقه احداث شده است. در فضای بین برج‌های مسکونی و هتل مجموعه ورزشی در نظر گرفته شده است. طبقات زیرزمین برج‌های مسکونی نیز شامل سه طبقه مجتمع تجاری، هایپر مارکت و پارکینگ می‌باشد.