هتل ‌های آبنوس – تهران

مجموعه هتل‌های آبنوس در دو قسمت هتل‌های شمالی و جنوبی با زیربنای کلی 100،000 مترمربع در محدوده اتوبان شهید باکری تهران در حال احداث می‌باشند. عمده کاربری این مجموعه‌ها شامل بخش اقامتی، فضاهای تجاری جانبی و فضاهای پشتیبانی هتل خواهد بود.