مصلای امام خمینی (ره) – تهران

مصلای امام خمینی در زمینی به مساحت 200 هکتار در قسمت جنوبی اراضی عباس آباد تهران احداث شده است.

این مصلا دارای سختمان‌های متعدد از جمله شبستان‌های نماز جمعه، شبستان‌های شرقی و غربی، رواق‌های غربی و شرقی، ایوان و گنبدخانه است. سطح زیربنای این ساختمان‌ها مجموعاً 400 هزار مترمربع است که بزرگترین مجتمع‌های فرهنگی و مذهبی در جهان می‌باشد. خدمات طراحی کل این مجموعه در سال 1367 به شرکت مهندسین مشاور انرژی واگذار گردید. کارهای اجرایی پروژه به علت هزینه‌بری بالا به تدریج انجام گرفته است. در مرحله اول، شبستان‌های نماز جمعه که خود شامل 5 شبستان است طراحی و به طور کامل اجرا شده است.

برای این مجموعه دو موتورخانه مرکزی در نظر گرفته شده که موتورخانه شبستان‌های نماز جمعه با توجه به اولویت اجرای آن، به طور کامل طراحی و تجهیزات آن اجرا شده است. تأسیسات داخل شبستان‌ها نیز به طور کامل اجرا شده و در حال بهره‌برداری می‌باشد. سایر ساختمان‌های این مجموعه در مراحل مختلف اجرایی قرار دارند و تأسیسات آنها از یک موتورخانه مرکزی دیگر که بخشی از تجهیزات آن نیز خریداری و نصب شده راه‌اندازی می‌گردند و در نظر است که طی چند سال آینده کلیه ساختمان‌ها تکمیل شوند. مهندسین مشاور انرژی در حال حاضر دست اندر کار تهیه طرح‌های تأسیسات برای دیگر ساختمان‌های این مصلا و نظارت بر بازسازی موتورخانه شماره 1 می‌باشد.