طرح بازسازی ساختمان‌های کاخ گلستان – تهران

مجموعه ساختمان‌های کاخ گلستان شامل ساختمان‌های شمس‌العماره، کتابخانه، مدیریت، آلبوم خانه، تخت مرمر، موزه نگارخانه و تالارهای تاجگذاری و برلیان می‌باشد.

ساختمان‌های گفته شده مجموعه‌ای نفیس و با ارزش از دوره قاجاریه بوده که به مرور زمان آسیب‌های بسیار به آنها وارد شده است.

سازمان میراث فرهنگی در سال 1380 طرح ترمیم و بازسازی ساختمان‌های کاخ گلستان و طراحی جدید سیستم‌های تهویه، روشنایی و دیگر تأسیسات مورد نیاز آن را به نحوی که تأسیسات جدید در معرض دید نبوده و اثرات مخرب بر اصالت این ساختمان‌ها نگذارد را به مهندسین مشاور انرژی واگذار نمود. طرح‌های ترمیم این ساختمان‌ها تهیه و نظارت کامل بر اجرای آنها نیز توسط این مهندسین مشاور صورت گرفته به طوری که هم اینک این ساختمان‌ها به صورت موزه و نمایشگاه آماده پذیرایی از بازدیدکنندگان می‌باشد.

و سپس توسط مهندسین مشاور انرژی اجرا و نظارت شده است.