تأسیسات زیربنایی کارخانه آلومینیوم المهدی – بندرعباس

کارخانه آلومینیوم المهدی با زیربنای 184000 مترمربع و مساحت 270 هکتار و با ظرفیت تولید 330 هزار تن آلومینیوم در سال، بزرگترین کارخانه آلومینیوم سازی ایران و یکی از کارخانه‌های بزرگ آلومینیوم سازی جهان می‌باشد.

طراحی کامل تأسیسات زیربنایی این مجموعه شامل تونل مشترک عبور تأسیسات، شبکه‌های گازرسانی با فشارهای بالا و فشرده، شبکه برق با ولتاژهای بالا و سیستم مخابراتی این کارخانه توسط مهندسین مشاور انرژی تهیه و بر اجرای آنها نظارت شده است؛ همچنین، مسئولیت هماهنگی و بررسی مشکلات و نیازمندی‌های تأسیساتی دیگر مشاوران مختلف ساختمان‌ها و کارگاه‌های اجرایی این پروژه نیز بر عهده‌ی مهندسین مشاور انرژی بوده است.