بیمارستان 300 تختخوابی کسری – تهران

بیمارستان 300 تختخوابی کسری وابسته به بخش خصوصی و از مدرن‌ترین بیمارستان‌های ایران می‌باشد. این بیمارستان دارای بخش‌های تشخیصی، درمانی، پزشکیی هسته‌ای و فوق تخصصی می‌باشد. کارهای تأسیسات و تجهیزات مکانیکی و برقی بیمارستان کسری توسط این مهندسین مشاور طراحی و نظارت شده و همچنین مدیریت اجرای تمامی تأسیسات و تجهیزات مکانیکی و برق پروژه نیز تا مرحله خاتمه کار و بهره‌برداری، به عهده مهندسین مشاور انرژی بوده است.